Văn minh, văn hiến Việt Nam

Trong thế giới hôm nay, Việt Nam như một con tàu từ sông sâu ra biển rộng. Thế kỷ 21, Việt Nam như ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời “hòa bình, hữu nghị, cùng hợp tác, cùng phát triển” giữa các quốc gia, dân tộc.

Bạn bè thế giới nhìn Việt Nam như một sức trẻ đang lên : Ðộc lập, tự chủ, vững vàng, tự tin, chịu học hỏi, cầu tiến bộ, phấn đấu để đạt tới “dân giàu, nước mạnh”. Từ tầm vóc quốc gia, khu vực, tiến lên có tầm vóc quốc tế đáng tin cậy.

Xem chi tiết

Tuyên ngôn độc lập (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa)

 

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, ….

 
Xem toàn văn

Nguồn gốc người Việt

Tìm hiểu nguồn gốc của người Việt  dân tộc Việt Nam và sự hình thành lãnh thổ Việt Nam.