Hòa hợp dân tộc

Hòa giải dân tộc là giải pháp giúp Việt Nam phát triển vững mạnh: