Con người sinh ra không phải để mãi hận thù! CTN Nguyễn Minh Triết nói về Hòa hợp, hòa giải dân tộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *