Việt Nam có bao nhiêu Họ

Hiện nay theo thống kê thực tiễn mà chưa xuất bản cuốn Họ và tên người Việt Nam (mới nhất) thì tổng số Họ của người Việt Nam là 1023 Họ.

Trong cuốn Họ và tên người Việt Nam (Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1992), thống kê được 769 họ, trong đó người Kinh có 164 họ. Trong bản in lần thứ hai (2002), số họ của người Việt tăng lên 931 họ, trong đó có 165 họ của người Kinh. Trong bản in lần thứ ba (đầu năm 2005), chúng tôi thống kê được 1020 họ, trong đó số họ của người Kinh là 165.

Họ người Việt Nam gồm các họ của người thuộc chủ yếu là dân tộc Việt và các dân tộc (sắc tộc) thiểu số khác sống trên lãnh thổ đất nước Việt Nam. Việt Nam nằm ở khu vực Đông Dương, nhưng lại thuộc vùng văn hóa chữ Hán nên không giống các nước Đông Dương khác, Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng từ văn hóa Trung Quốc cho nên họ người Việt cũng vậy. Tuy vậy họ người Việt không nhiều như Trung Quốc hay các nước lớn khác. Các họ lớn ở Việt Nam đa số có một triều đại trong lịch sử nước này.

Hiện nay trên đất nước Việt Nam chúng ta có 14 Họ phổ biến nhất:

 1. Nguyễn:  38,4%
 2. Trần:  12,1%
 3. Lê:  9,5%
 4. Phạm:  7%
 5. Hoàng/Huỳnh: 5,1%
 6. Phan: 4,5%
 7. Vũ/Võ: 3,9%
 8. Đặng: 2,1%
 9. Bùi: 2%
 10. Đỗ: 1,4%
 11. Hồ: 1,3%
 12. Ngô: 1,3%
 13. Dương: 1%
 14. Lý:  0.5%

2 thoughts on “Việt Nam có bao nhiêu Họ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *