Bên ngoài cần có thiện chí, bên trong phải tự xem lại mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *