Thứ trưởng Ngoại Giao VN Nguyễn Thanh Sơn nói về BBC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *